HOME

disclaimer

Inhoud

Skullpting stelt de inhoud van deze website met grote zorgvuldigheid samen. Ondanks onze continue aandacht kan het onverhoopt voorkomen dat de weergave of content van de website niet geheel actueel, volledig en/of correct is. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Wij behouden ons het recht voor onderdelen van deze website inhoudelijk te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande aankondiging.

Auteursrecht

De inhoud van deze website, waaronder teksten, beeld- en grafisch materiaal, is onderhevig aan auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Anders dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de inhoud van deze website niet worden gekopieerd, gepubliceerd, uitgegeven of op andere wijze openbaar worden gemaakt. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website wordt gezien als een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, wat mede kan leiden tot publicatie en/of communicatie hierover in de ruimste zin van het woord.

Voor het op deze website getoonde beeldmateriaal wat niet door Skullpting is vervaardigd hebben wij toestemming van de rechtmatige eigenaar. Mocht u onverhoopt de indruk hebben dat beeldmateriaal niet legitiem wordt gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Content Derden

Voor de inhoud van websites van derden, voor zover hiernaar op deze website wordt verwezen, aanvaardt Skullpting geen enkele aansprakelijkheid.

envelopemagnifier