film Enigma

Modern time

enigma bew1
Enigmabew2


Modelmaking voor Rob’s Prop Shop voor de film Enigma (regisseur Michael Apted)
160 lichamen gemaakt van dode militairen in een massagraf uit de tweede Wereldoorlog, in een team van 6 mensen.

Taken: boetseren van enkele gezichten, uitgieten van lichamen en hoofden, de lichamen in het massagraf positioneren en bijwerken.

Foto: Dirk Tolman

Opdrachtgever: Rob’s Prop Shop