Het Bronstijd meisje

2200-800 voor Christus, de Late Bronstijd

Veldtekening: ROB
Uitgegoten in siliconenrubber.
Foto: provincie Noord-Holland. Kleding: Marije de Mol. Lichaam: van Gogh Modelmaking.
Het bronstijdmeisje in Huis van Hilde.Dit meisje, eigenlijk een tiener van 16-17 jaar, leefde rond 900 v Chr, op een plek die nu Bovenkarspel heet (provincie Noord Holland). Ze was tesamen met een jongeman van ca. 18 jaar begraven in een opgevulde sloot. Een veelgebruikte begrafenis wijze in die periode was het bijzetten in grafheuvels, maar deze twee jonge mensen zijn op een simpeler manier begraven. De meeste mensen uit de bronstijd waren boeren met een gemengd bedrijf: ze verbouwden  granen en peulvruchten en hielden dieren, voornamelijk koeien met nog wat schapen en varkens. De boerderijen stonden op terpen en bestonden uit een woon- en een stalgedeelte.
De schedel is gescand in het AMC door M. Poulus en R.J. Jansen. De data is omgezet door M. van Stralen, ISI, in het UMC Utrecht .

Opdrachtgever: provincie Noord-Holland.
Tentoonstelling: Huis van Hilde / Archeologiecentrum Noord-Holland.